Met korting onze opleidingen volgen

02-02-2017

Graag maken we jullie erop attent dat we met een aantal organisaties samenwerken en hierdoor mooie kortingen kunnen geven. 

VFW Vakopleidingen Fondsenwerving:

De VFW Vakopleidingen Fondsenwerving organiseert  al ruim 10 jaar ééndaagse workshops voor beginnende en ervaren fondsenwervers en voor kleine en middelgrote non-profit organisaties. Omdat de kleinere organisaties vaak minder geld te besteden hebben maar wel fondsen moeten werven, proberen wij ze hiermee te helpen door betaalbare workshops aan te bieden. De prijs is vanaf € 98,50 excl. BTW inclusief koffie/ thee/ lunch en fris,

Als je bij VFW Vakopleidingen Fondsenwerving 1 of 2 special intrest workshops/ trainingen hebt gevolgd, kan je korting* bij de Beroepsopleiding Fondsenwerving A oplopen tot wel € 250,-

 

Goede Doelen Nederland:

Goede Doelen Nederland is een vereniging waar ruim 140 erkende grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt Goede Doelen Nederland een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen. Met netwerken, bijeenkomsten, trainingen en workshops op diverse (vak)gebieden wordt kennis verder ontwikkeld, ervaringen gedeeld en van elkaar geleerd. Bovendien is de vereniging een netwerkplek bij uitstek, waar medewerkers van goede doelen elkaar kunnen ontmoeten. Via diverse commissies en werkgroepen wordt de aanwezige kennis van leden benut, gebundeld en ingezet om de sector verder te versterken.

Als je lid bent van Goede Doelen Nederland ontvang je € 200,- korting* op de Orientatiecursus, € 300,- korting op de Beroepsopleiding Fondsenwerver A en € 600,- korting op de Beroepsopleiding Fondsenwerving B.

 

Vakblad Fondsenwerving

Vakblad Fondsenwerving (VFW), dat acht maal per jaar verschijnt, is het inspirerende magazine, voor iedereen in de (filantropische) sector die te maken heeft met het werven en behouden van leden, donateurs, vrijwilligers, erfenissen, legaten, loterij­opbrengsten, subsidies, sponsors, grote giften en met collectes, direct marketing / direct mail, inzamel­acties, telemarketing en maatschappelijk ondernemen. VFW bevat nieuws, kennis en infor­matie over fondsenwerving en de mensen die daarbij betrokken zijn, in Nederland en Vlaanderen. VFW brengt achtergronden, analyses, tendensen, ontwikkelingen, interviews, reportages, onderzoeks­rapportages, columns, cases, wetenswaardigheden, human interest en het actuele overzicht van vakopleidingen en de agenda-items.

Als je betalend abonnee bent van Vakblad Fondsenwerving ontvang je € 250,- korting* op de Beroepsopleiding Fondsenwerver A en Beroepsopleiding Fondsenwerver B.

* Kortingen zijn niet overdraagbaar en niet in combinatie met andere kortingen.